PDA

View Full Version : FPGA  1. معرفی FPGA
  2. مقايسه بين تراشه هاي FPGA و CPLD
  3. licence for modelsim
  4. ip core
  5. در خواست کد اجرایی این برنامه در vhdl
  6. طراحی و پیاده سازی یک شبکه بر روی noc
  7. vhdl
  8. vhdl
  9. وریلاگ
  10. سنتز