PDA

View Full Version : سوالی در مورد ListViewmeisambandari
جمعه 03 خرداد 1387, 04:02 صبح
سلام
من در روی فرم یه ListView دارم که در رون یک لیست رو فراخوانی کردم و حالا میخوام بر روی هر یک از تکست هایی که در ListView کلیک میکنم بیاد توی یک تکست بوکس . چطور این کار شدنی است؟

meisambandari
جمعه 03 خرداد 1387, 17:05 عصر
راهی نیست؟

roomezonline
جمعه 18 مرداد 1387, 01:15 صبح
سلام
من در روی فرم یه ListView دارم که در رون یک لیست رو فراخوانی کردم و حالا میخوام بر روی هر یک از تکست هایی که در ListView کلیک میکنم بیاد توی یک تکست بوکس . چطور این کار شدنی است؟

دوست عزيز شما با اينك ميتونيد اين كار رو بكنيد

Private Sub Form_Load()
ListView1.ListItems.Add.Text = "one"
ListView1.ListItems.Add.Text = "Two"
ListView1.ListItems.Add.Text = "Three"
ListView1.ListItems.Add.Text = "Four"
End Sub

Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)

theItem = ListView1.SelectedItem
Text1.Text = theItem
End Sub