PDA

View Full Version : تابع CreateObjectzoncpp
یک شنبه 12 خرداد 1387, 09:30 صبح
در installshild با تابع CreateObject می خواهم به یک اکتیوایکس دسترسی داشته باشم. اما نمی دونم چه پارامتری به این تابع ارسال کنم؟ نمونه ای در این مورد وجود دارد، که من راهنمایی بشم؟