PDA

View Full Version : کاربردهای زبان DAjax__
جمعه 25 مرداد 1387, 13:04 عصر
با دروود ...
ایا با زبان D تا به حال سیستم عاملی نوشته شده است . ایا این زبان این امکان را دارد .

ایا شما مرجع فارسی مناسب برای یادگیری این زبان دارید...

Delphi Skyline
شنبه 26 مرداد 1387, 00:39 صبح
http://www.technotux.org/html/Section-11.html
موفق باشید .

Ajax__
شنبه 26 مرداد 1387, 03:06 صبح
با دروود..
ایا فقط همین منبع وجود داره ...بیشتر از این نیست..
با سپاس

smile17
یک شنبه 27 مرداد 1387, 23:32 عصر
از گوگل پرسيدي؟؟؟
انگليسي كه مي بايد فراوان باشد