PDA

View Full Version : کلاس های مورد نیاز برای اتصال sql در #csaeedSoft
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1388, 17:29 عصر
من برای اتصال به #c از طریق SQL کمی گیج شدم من pdf اقای هاشمیان را مطالعه کردم ولی نمیدانم برای یک اتصال ساده و همچنین حذف و اضافه باید از چه اشیائی استفاده کنم لطفا من رو راهنمایی کنید .....

saeed-kh
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1388, 19:02 عصر
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Data.SqlClient.SqlConnection myConnection = new System.Data.SqlClient.SqlConnection();
myConnection.ConnectionString = "Data Source=.;Initial Catalog=Northwind;Integrated Security=True";

System.Data.SqlClient.SqlCommand myCommand = new System.Data.SqlClient.SqlCommand();
myCommand.CommandText = "Select * from Customers";
myCommand.Connection = myConnection;

myConnection.Open();
System.Data.SqlClient.SqlDataReader myDataReader = myCommand.ExecuteReader();


while (myDataReader.Read())
{
comboBox1.Items.Add( myDataReader["CompanyName"]);
//comboBox1.Items.Add(myDataReader[1]);
}

myDataReader.Close();
myConnection.Close();
}

Reza_Yarahmadi
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1388, 19:06 عصر
دوست عزیز
برای اضافه کردن رکورد به بانک ، حذف و یا تغییر رکوردها به اشیائی از کلاسهای SqlConnection ، SqlCommand نیاز دارید.
برای گزینش هم یا از کلاسهای SqlConnection ، SqlCommand ، SqlDataReader باید استفاده کنی یا از کلاسهای SqlConnection ، SqlDataAdapter ، DataSet
(البته روشهای دیگه ای هم هست)
من کتاب آقای هاشمیان رو نخوندم اما احتمالا طریقه استفاده از این کلاسها توضیح داده شده. اگر با طریقه استفاده مشکل دارید بگید تا به کمک دوستان برطرفش کنیم.

asefy2008
چهارشنبه 02 اردیبهشت 1388, 21:22 عصر
اگر به تالار ADO.NET مراجعه کنید زودتر به جواب می رسید.