PDA

View Full Version : transactionfat321
یک شنبه 13 اردیبهشت 1388, 23:18 عصر
چگونه میتوان در c#یک transaction ایجاد کرد به طوریکه روی بانک sqlserver اجرا شود؟