PDA

View Full Version : کنترل محتویات یک textboxaspprogramer
چهارشنبه 30 دی 1383, 09:28 صبح
چگونه میتوان در یک textbox در هر بار ورود اطلاعات بعد از مثلا 3 کاراکتر یک خط فاصله انداخت. البته این خط فاصله اجباری نباشد و قابل برداشتن هم باشد.

esi022
یک شنبه 04 بهمن 1383, 03:48 صبح
باید از js استفاده کنی
از onkeypress استفاده کن و اون رو به یه فانکشن بفرست