PDA

View Full Version : مدیریت خصوصیات sql از روی ویژوالshocraneh
چهارشنبه 13 خرداد 1388, 09:20 صبح
می توان یک سری تنظیمات روی sql انجام داد مثلا کلید بودن اما اگر از برنامه کاربر مورد تکراری ثبت کند sql خطا می ده و برنامه debug می کند من این ها را با کدنویسی از روی
برنامه مدیریت می کردم اما دیده ام که بعضی ها کلید اصلی می گذارند چه طوری کار می شه. راه حل ؟