PDA

View Full Version : این error یعنی چی؟coral
سه شنبه 13 بهمن 1383, 12:42 عصر
سلام من وقتی می خواهم در جدول سایت مورد نظرم یک سری اطلاعات ثبت شود این اشکال را می گیرد اشکال از چیست؟

esi022
سه شنبه 13 بهمن 1383, 18:13 عصر
اگه مدیر بخش نگه سوالت تکراریه - 2 حالت داره :

1 - odbc اذیت میکنه و restart می خواد
2 - مسیر فایل رو اشتباه دادی

3 - پیشنهاد میکنم روش کانکشنو عوض کنی و از oledb استفاده کنی

mostafa313
چهارشنبه 14 بهمن 1383, 06:17 صبح
برای اتصال به پایگاه داده چرا از ado استفاده نمی کنید؟ :گیج:

coral
چهارشنبه 14 بهمن 1383, 07:51 صبح
ببینید من از این کد استفاده کردم اگر محبت کنید واشکال کد منو بهم بگید

set objcon=server.createobject("ADODB.connection")
objcon.connectionstring="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"&"DBQ=D:\website\sitename.com\db\databasename.mdb"
objcon.open

esi022
چهارشنبه 14 بهمن 1383, 12:54 عصر
<span dir=ltr>
dbpath1="D&#58;\web\main\isiri.mdb"
set conn=Server.CreateObject&#40;"ADODB.Connection"&#41;
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open dbpath1</span>
یببین میشه؟