PDA

View Full Version : انتحاب random از بانکamubashir
دوشنبه 25 خرداد 1388, 20:19 عصر
سلام بر دوستان و اساتید
از دوستان عزیز خواهشمندم خیلی زود کمک نماییند که کارم خیلی گیره
من می خواستم از بانک sql خودم یه سری از رکورد ها را به صور تصادفی انتخاب کنم

حامد مصافی
دوشنبه 25 خرداد 1388, 20:40 عصر
SELECT TOP (10) * FROM Table_Name ORDER BY NEWID()

10 : تعداد رکورد ها
Table_Name : نام جدول

amubashir
دوشنبه 25 خرداد 1388, 21:02 عصر
تشکر میشه بگی که NEWID چیه ممنون

حامد مصافی
چهارشنبه 27 خرداد 1388, 10:40 صبح
تابعی برای برگشت مقدار uniqueidentifier است. در این مثال به هر رکورد یک مقدار تصادفی تعلق می گیرد سپس بر مبنای آن فیلد مرتب سازی انجام شده و چند رکورد بالایی انتخاب می شوند.