PDA

View Full Version : سوال در مورد Join از حرفه ای هاbaidin
سه شنبه 26 خرداد 1388, 01:49 صبح
با سلام
فرض کنید 2 تا جدول داریم که در یکی کلید اصلی و در جدول دوم کلید خارجی موجود میباشد
حال اگر ما از
Join
استفاده کنیم به صورتی که اطلاعات جدول اول و دوم را همزمان بخواهیم آنگاه به تعداد تکرار کلیدهای خارجی داده های جدول اول در نتیجه به دست آمده تکرار خواهند شد.
حالا من میخوام در
Join
کردن اطلاعات جدول اول تکرار نشوند و اطلاعات جدول دوم را در یک فیلد جمع آوری کنم مانند شکل زیر
دقت شود که میخواهم با دستورات
Sql
این کار را انجام دهم
file:///F:/Documents%20and%20Settings/Dear-User/My%20Documents/My%20Pictures/untitled1.JPGhttp://upload.iranblog.com/6/1245136486.jpg

ASKaffash
شنبه 30 خرداد 1388, 09:23 صبح
سلام
تصویر فعال نیست ولی جواب سئوال استفاده از SubQuery است