PDA

View Full Version : تغییر پایگاه داده در زمان اجرا برنامهmrs Izadi
دوشنبه 08 تیر 1388, 15:00 عصر
سلام
چگونه میتوانیم در زمان اجرای برنامه تحت شرایط خاص پایگاه داده برنامه را تغییر دهیم و اطلاعات را از پایگاه دیگری واکشی کنیم؟
من برای این کار از روشی که در پست زیر گفته شده همچنین تغییر app.config استفاده کردم اما زمانی که dataset را fill میکنم اطلاعات همان پایگاه قبلی واکشی میشود.
http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=24180