PDA

View Full Version : عدم ذخیره تغییرات DataSet در DatabaseSociant
یک شنبه 18 مرداد 1388, 13:42 عصر
با استفاده از Data sources یک دیتابیس SQL رو به پروژه اضافه کردم که DataSet مربوط به اون به پروژه اضافه شد. حالا فیلد های فرمم رو به فیلدهای یکی از جداول این DataSet بایند کردم. مقادیری رو داخل این فیلدها وارد کردم و باستفاده از کد ذیر میخوام این مقادیر تازه وارد شده یا ویرایش شده در دیتابیس ذخیره بشه اما نمیشه! چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چقد مزخرفه! همون نوشتن دستی کوئری ها بهتر بود که!


public void Edit()
{
this.Validate();
//SabtDB_DataSet.alayeghRow row = sabtDB_DataSet.alayegh.NewalayeghRow();

//// sabtDB_DataSet.alayegh.FindBycode(_code);
//row.code = _code;
//row.anjomane_adabi = adabi.Checked;
//row.avaz = noeavaz.Text;
//row.ghad = ghad.Text;
//row.makane_ordu = makan.Text;
//row.mani = jozemani.Text;
//row.sorude_goruhi = sorod.Checked;
//row.tafsir = jozetafsir.Text;
//row.tartil = tartil.Checked;
//row.tedad_rooz = roz.Text;
//row.varzesh_enferadi = enferadi.Text;
//row.varzesh_goruhi = grohi.Text;
//row.vazn = vazn.Text;


////SabtDB_DataSetTableAdapters.alayeghTableAdapter adaptr = new Sabt.SabtDB_DataSetTableAdapters.alayeghTableAdapt er();
////adaptr.Update(sabtDB_DataSet.alayegh);

alayeghBindingSource.EndEdit();
alayeghTableAdapter.Update(sabtDB_DataSet.alayegh) ;
}

Sociant
یک شنبه 18 مرداد 1388, 17:25 عصر
کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این فروم یه فروم معمولی نیست! فکر کنم جوّش مغز آدم رو روون میکنه!

بعد دو سه روز که الاف این قسمت برنامم بودم به این نتیجه رسیدم مزاحم بچه های اینجا بشم!
البته تو این دو سه روز 1000 بار MSDN رو زیرو رو کردم ولی مشکلم حل نشد!
درست بعد اینکه اینجا پست زدم به فکرم زد برم سراغ PDF هایی که دارم

تازه فهمیدم این کاری که به فرمایش MSDN انجام داده بودم فقط وقتی جواب میده که تغییرات بوسیله DataGridView انجام شده باشه ولی اگه بخوام یه سطر رو تو کنترل های فرم ویرایش کنم باید قبل از ویرایش این خط ها:SabtDB_DataSet.alayeghRow row = sabtDB_DataSet.alayegh.FindBycode(_code);
row.BeginEdit();

و بعد اتمام ویرایش و قبل از نوشتن کدهای پست قبلیم این خط رو اضافه کنم :SabtDB_DataSet.alayeghRow row = sabtDB_DataSet.alayegh.FindBycode(_code);
row.EndEdit();