PDA

View Full Version : transection چيست؟sh2007
سه شنبه 27 مرداد 1388, 12:57 عصر
دوستان كسي مي تونه درباره transection توضيح بده
ممنون

Ali_Mor
سه شنبه 27 مرداد 1388, 13:32 عصر
transactionیک مفهوم در بانک اطلاعاتی است به این معنی که تعدادی دستور بر روی پایگاه داده اجرا می شوند. اما این دستورات یا همگی با موفقیت اجرا می شوند یا اگر یکی از دستورات با مشکل روبرو شد، بقیه دستورات(حتی دستورات قبلی) نیز کان لم یکن تلقی شده و اثرات اجرای آنها برروی بانک از بین می رود.
مثلا فرض کنید 5 دستور insert در یک transaction قراردارند. اگر هنگام اجرای دستور سوم مشکلی رخ دهد(به هر دلیل) داده های وارد شده توسط دو دستور قبل از آن هم از بانک پاک می شوند

sh2007
پنج شنبه 29 مرداد 1388, 08:02 صبح
دوست من مي توني يه مثال كوچيك برني

davoodrm666_666
شنبه 07 شهریور 1388, 10:01 صبح
Dim sqlConnection As New SqlConnection(connectionString)
sqlConnection.Open()

Dim sqlTransaction As SqlTransaction = sqlConnection.BeginTransaction()

Dim sqlCommand As New SqlCommand()
sqlCommand.Transaction = sqlTransaction

Try
sqlCommand.CommandText = "Insert into Employee (EmpCode, EmpName) VALUES (1, 'Joydip')"
sqlCommand.ExecuteNonQuery()
sqlCommand.CommandText = "Insert into Dept (DeptCode, DeptName, EmpCode) VALUES (9, 'Software', 1)"
sqlCommand.ExecuteNonQuery()
'Usual code
sqlTransaction.Commit()
Catch e As Exception

'Usual code
sqlTransaction.Rollback()
Finally

sqlConnection.Close()
Dim sqlConnection As New SqlConnection(connectionString)
sqlConnection.Open()

Dim sqlTransaction As SqlTransaction = sqlConnection.BeginTransaction()

Dim sqlCommand As New SqlCommand()
sqlCommand.Transaction = sqlTransaction

Try
sqlCommand.CommandText = "Insert into Employee (EmpCode, EmpName) VALUES (1, 'Joydip')"
sqlCommand.ExecuteNonQuery()
sqlCommand.CommandText = "Insert into Dept (DeptCode, DeptName, EmpCode) VALUES (9, 'Software', 1)"
sqlCommand.ExecuteNonQuery()
'Usual code
sqlTransaction.Commit()
Catch e As Exception

'Usual code
sqlTransaction.Rollback()
Finally

sqlConnection.Close()
End Try

End Try

mohsen_zelzela00
یک شنبه 08 شهریور 1388, 02:42 صبح
دوست من مي توني يه مثال كوچيك برني

دوست عزیز این یک مثال خیلی سادست


SqlConnection db = new SqlConnection("connstringhere");
SqlTransaction transaction;

db.Open();
transaction = db.BeginTransaction();
try
{
new SqlCommand("INSERT INTO TransactionDemo " +
"(Text) VALUES ('Row1');", db, transaction)
.ExecuteNonQuery();
new SqlCommand("INSERT INTO TransactionDemo " +
"(Text) VALUES ('Row2');", db, transaction)
.ExecuteNonQuery();
new SqlCommand("INSERT INTO CrashMeNow VALUES " +
"('Die', 'Die', 'Die');", db, transaction)
.ExecuteNonQuery();
transaction.Commit();
}
catch (SqlException sqlError)
{
transaction.Rollback();
}
db.Close();
}