PDA

View Full Version : ساختن Alias برای AccessMicrosoft
پنج شنبه 30 مرداد 1382, 12:59 عصر
با سلام خدمت همه عزیزان دلفی کار

چطوری میشه با کد نویسی درون دلفی برای بانک Access یک Alias درست کرد ؟

متشکرم .

شفیعی
دوشنبه 05 بهمن 1383, 21:08 عصر
سلام
ایا می شود با استفاده از ALIAS به یک بانک اکسس وصل شد در ضمن وقتی در برنامه از فایلهای اکسس استفاده می کنیم برای ساخت SETUP احتیاج به فایلهای خاصی هست

vcldeveloper
سه شنبه 06 بهمن 1383, 02:16 صبح
وقتی در برنامه از فایلهای اکسس استفاده می کنیم برای ساخت SETUP احتیاج به فایلهای خاصی هست
باید ADO روی سیستم مورد نظر نصب باشه که معمولا روی ویندوز وجود داره و نیازی به نصب مجدد اون نیست.

شفیعی
سه شنبه 06 بهمن 1383, 15:37 عصر
سلام
من یک برنامه نوشته ام که با ADO به فایل اکسس وصل می شود با اینستال شیلد 5 نیز برای آن SETUP ساخته ام وقتی برنامه را نصب می کنم و اجرا می کنم پیغام زیر را می دهد

vcldeveloper
چهارشنبه 07 بهمن 1383, 02:29 صبح
از چه Provider ای استفاده کردید؟
از Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider استفاده کنید.

شفیعی
چهارشنبه 07 بهمن 1383, 04:49 صبح
سلام
با دستورات زیر به فایل اکسس وصل می شوم


procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);
VAR CONSTR,SP : STRING;
MyStringList:TStringList;
begin
if Session1.IsAlias('MASKAN') then
BEGIN
MyStringList := TStringList.Create;
Session.GetAliasParams('MASKAN',MyStringList);
SP:=COPY(MyStringList.Strings[0],6,255);
MyStringList.Free;
END;
ADOTable1.Active:=FALSE;
ADOConnection1.ConnectionString:='';
ConStr := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;Data Source=';
ConStr := ConStr +SP+'\MASKAN.MDB';
CONSTR :=CONSTR+
';Mode=Share Deny None;Extended Properties="";Jet OLEDB:System database="";Jet OLEDB:Registry Path="";Jet OLEDB:Database Password="";Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Database Locking Mode=1;Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;'+
'Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Jet OLEDB:New Database Password="";Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Encrypt Database=False;Jet OLEDB:Don'''+'t Copy '+
'Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;Jet OLEDB:SFP=False';
ADOConnection1.ConnectionString:=ConSTR;
ADOTable1.TableName:='PERSONEL';
ADOTable1.Active:=TRUE;
Label1.Caption:=FLOATTOSTR(ADOTable1.RecordCount);
end;

شفیعی
چهارشنبه 07 بهمن 1383, 16:57 عصر
سلام
لطفا راهنمائی کنید :گیج:

vcldeveloper
پنج شنبه 08 بهمن 1383, 02:34 صبح
لطفا راهنمائی کنید
http://shweb2.buro.tue.nl/installatie/www/Q271908.htm

mkalone
پنج شنبه 08 بهمن 1383, 13:47 عصر
این چه کاریه ...
1- ساختن فایل اکسس
2- درج Table برروی فرم
3- ساختن Alias از بانک Access
4- در مسیر DataBaseName جدول Table نام Alias را بدهید و در قسمت TableName نام بانک را
سپس Active = True

بهمین سادگی
این همه خط برای چی نوشتی /......... :گیج: :گیج: :گیج: :گیج: :گیج:

vcldeveloper
جمعه 09 بهمن 1383, 03:42 صبح
این چه کاریه ...
1- ساختن فایل اکسس
2- درج Table برروی فرم
3- ساختن Alias از بانک Access
4- در مسیر DataBaseName جدول Table نام Alias را بدهید و در قسمت TableName نام بانک را
سپس Active = True

البته ایشون دارند از ADO استفاده می کنند، نه BDE


این همه خط برای چی نوشتی /.........
اینو من هم قبول دارم. شما به تمام اون پارامترها در ConnectionString احتیاج دارید؟
می تونید از یک ConnectionString ساده تر هم استفاده کنید. مثلا:


ADOConnection1.ConnectionString := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;' +
'Password=Your Password;' +
'User ID=Your UserName;' +
'Data Source=Your Access Database File Path;' +
'Persist Security Info=True' ;


البته برای مشکلتون همونطور که گفتم بهتر فایلهای لازم رو از لینک بالا بگرید و روی سیستم مشتری نصب کنید

شفیعی
شنبه 10 بهمن 1383, 21:18 عصر
سلام


البته ایشون دارند از ADO استفاده می کنند، نه BDE

از BDE چگونه می توان استفاده کرد با TABLE نتوانستم به فایل اکسس وصل شوم

Delphi Skyline
پنج شنبه 15 بهمن 1383, 14:56 عصر
متشکرم خیلی کمکم کرد