PDA

View Full Version : یه تروجان برای پیداکردن IPSeyyed Mohsen Jamali
جمعه 15 فروردین 1382, 13:52 عصر
من به یه تروجان احتیاج دارم که بتونم بوسیله اون IP یه client روپیداکنم واین تروجان پس ازانجام دادن این وظیفه این IP روبه ایمیل داده شده به اون ارسال کنه. :roll:

Yunas Farhadnia
جمعه 03 بهمن 1382, 20:29 عصر
BO2K بهترین ترواجن دنیا با همون قابلیتی که شما نیاز دارید