PDA

View Full Version : تغییر تصویر در Javascriptzmn272
پنج شنبه 20 خرداد 1389, 08:38 صبح
سلام می خواهم تصویر یک Image با کلیک تغییر کند . به عنوان مثال یک چیزی شبیه این سایت : www.msdn.microsoft.com (http://www.msdn.microsoft.com)
مهم است که سمت client انجام بشه.مشکلی که دارم اینه که کنترل img را در تگ کد های script نمی شناسد.

<img id ="Image1"
src="file:///D:/Image1.jpg"
alt="Image 1"

; text-align:center" />

روی دستورای مثل

Image1.src = file:///D:/Image2.jpg;
Image1.alt = "Image 1";
خطای Microsoft JScript runtime error: 'Image1' is undefined را می دهد.
ممنون می شم راهنمایی کنید