PDA

View Full Version : دکمه های غیر استانداردمهدی فهمیده غلامی
پنج شنبه 03 مهر 1382, 08:59 صبح
دوستان مدت ها است که می خواهم به این تکنیک دست پیدا کنم ولی نمی توانم و ان اینکه
من چطور می توانم دکمه هایی داشته باشم که غیر مربعی باشند و بتوان روی انها عکس های دلخواه گذاشت
مثل دکمه های جالب نرم افزار های گرافیکی (برای مثال Super GOO,Medail Player XP)
ایا انها را باید بسازم یا بصورت اماده می توانم پیدا کنم
البته من با رویداد های image کار کردم (on mouse over )ولی هنگام عوض شدن تصویر پرش دارند که جاوه خوبی نیست!
:(

SReza1
جمعه 04 مهر 1382, 00:39 صبح
سلام
دوست عزیز حتما عکسها رو دونه دونهه در IMAGE نشون میدی‍‍‍‍ خوب معلومه PERPER میکنه
اون عکسی رو که میخواهی بیاری اول در یک جای موقت‍ بعد بجای اینکه LOAD کنی از خاصیت CANVAS استفاده کن برای نمایش تصویر‍‍ اگه PERPER زد با من‍‍ :wink: :D

SyntaxCheck
جمعه 04 مهر 1382, 05:34 صبح
اگر نمیخوای از SkinEngine خاصی استفاده کنی و قصد تولید کلید دلخواه خودتو داری اینو دانلود کن. من اینو توی مدتی که تحت دلفی برنامه نوشتم ایونو به تدریج نوشتم و هر روز هم بنا به نیاز خودم کاملش کردم. خودت یه نگاهی بهش بکن. توش برای سه تا عکس MAC رو هم کذاشتم که میتونی ازشون بعندان مثال برای کلیدها استفاده کنی.

مهدی فهمیده غلامی
جمعه 04 مهر 1382, 09:11 صبح
ممنون ولی
سایتی که گفتی پولی که
یه سایت مجانی برای دکمه های مشتی می خوام

said ali
شنبه 05 مهر 1382, 16:34 عصر
با سلام
عشق من Flash :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
با اکتیو ایکس فلش همه کاری راحته و زیبا ترین جلوه ها رو میشه ایجاد کرد و فقط کافی یه فایل فلش درست کنی و اون رو روی یه Shock wave Flash لود کنی بعد هم از دستور و ایونت Fscommand در فلش و دلفی استفاده کنی و به هدف مورد نظر برسی.
میتونی تمام فلش ها رو تو یک فایل فلش ضبط کنی و بعد هم با یک تغییر پسوند تبدیل به Dat کنی و به راحتی استفاده کنی با خیال راحت.

مهدی فهمیده غلامی
دوشنبه 07 مهر 1382, 08:26 صبح
SReza1 ممنون ولی من چیز زیادی از حرفهایت دستگیرم نشد لااقل این حرف هایی را که زدی
کدش رو بنویس ببینم چیه! :( :evil:

مهدی فهمیده غلامی
دوشنبه 07 مهر 1382, 08:29 صبح
نقره ای جون این فایلی که دادی و فشرده هم است باز نمی شه
یک بار امتحان کن فکر می کنی مشکلش چیه :( :( :(

said ali
شنبه 12 مهر 1382, 17:42 عصر
با سلام
http://www.irandevelopers.com/article.asp?id=313

SReza1
شنبه 12 مهر 1382, 20:29 عصر
سلام اینم کد
مثلا دو تا عکس داری
Imagemove.picture.loadfromfile(X)
Imagedown.picture.loadfromfile(y)
در mouemove اون دکمه میگی
dokme.canvas,copyrect(Rect(0,0,w,h),ImageMove.Canv as,Rect(0,0,w,h))
البته یک فلگ ست کن که مرتب روی اون نقاشی نکنی
و در mousedown
dokme.canvas.copyrect(Rect(0,0,w,h),Imagedown.Canv as,Rect(0,0,w,h))
w, h طول و عرض image هستند که باید یک اندازه باشه!!!
ببینم دیگه چی میگی!!

ramin_rp
شنبه 12 مهر 1382, 23:34 عصر
سلام
مثال

unit Tel;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, ComCtrls, MPlayer, dxfTimer, dxfClock;

type
TForm1 = class(TForm)
Image1: TImage;
Image2: TImage;
m1: TMediaPlayer;
Image3: TImage;
Image4: TImage;
Image5: TImage;
dxfClock1: TdxfClock;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Image2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image2MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image5Click(Sender: TObject);
procedure Image2Click(Sender: TObject);
procedure Image3Click(Sender: TObject);
procedure Image4Click(Sender: TObject);
procedure Image3MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image3MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image4MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image4MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image5MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure Image5MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
BitmapAsli:array [1..4] of TBitmap;
implementation

uses Unit2, Unit3, Unit4;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var
i:integer;
begin
for i:=1 to 4 do
Bitmapasli[i]:=TBitmap.Create;
Bitmapasli[1].LoadFromFile('c:\Tel\pic\03.bmp');
BitmapAsli[2].LoadFromFile('c:\Tel\pic\04.bmp');
BitmapAsli[3].LoadFromFile('c:\Tel\pic\07.bmp');
BitmapAsli[4].LoadFromFile('c:\Tel\pic\09.bmp');

Image2.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[1];
Image3.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[2];
Image4.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[3];
Image5.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[4];


m1.Play;
end;

procedure TForm1.Image2MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[1].LoadFromFile ('c:\tel\pic\05.bmp');
Image2.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[1];


end;
procedure TForm1.Image2MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[1].LoadFromFile('c:\tel\pic\03.bmp');
Image2.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[1];

end;

procedure TForm1.Image5Click(Sender: TObject);
begin
form1.Close;
end;

procedure TForm1.Image2Click(Sender: TObject);
begin
form2.showmodal;
end;

procedure TForm1.Image3Click(Sender: TObject);
begin
form3.showmodal;
end;

procedure TForm1.Image4Click(Sender: TObject);
begin
form4.showmodal;
end;

procedure TForm1.Image3MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[2].LoadFromFile ('c:\tel\pic\06.bmp');
Image3.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[2];

end;

procedure TForm1.Image3MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[2].LoadFromFile ('c:\tel\pic\04.bmp');
Image3.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[2];

end;

procedure TForm1.Image4MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[3].LoadFromFile ('c:\tel\pic\08.bmp');
Image4.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[3];

end;

procedure TForm1.Image4MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[3].LoadFromFile ('c:\tel\pic\07.bmp');
Image4.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[3];

end;

procedure TForm1.Image5MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[4].LoadFromFile ('c:\tel\pic\10.bmp');
Image5.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[4];

end;

procedure TForm1.Image5MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
BitmapAsli[4].LoadFromFile ('c:\tel\pic\09.bmp');
Image5.Picture.Bitmap:=BitmapAsli[4];

end;

end.

مهدی فهمیده غلامی
دوشنبه 14 مهر 1382, 09:02 صبح
ّSreza1 دمت گرم بابا ! دکمه که متد canvas نداره تا من روش رسم کنم
در ضمن من می خوام وقتی رو دکمه می روم دکمه بر جسته بشه و وقتی می روم کنار دوباره
کوچک بشه و اینکه من عکس gif دارم چطور داخل image نمایش بدم(image عکس gif نمی شناسه)
من می خوام دو تا دایره یکی کوچک یکی بزرگ با فرمت gif داشته باشم
و برنامه طوری باید باشه که کاربر فقط دایره ها را ببیند که تغییر می کنند :x

مهدی فهمیده غلامی
دوشنبه 14 مهر 1382, 09:03 صبح
رامین خان از کدت ممنون ولی من می خوام
من می خوام وقتی رو دکمه می روم دکمه بر جسته بشه و وقتی می روم کنار دوباره
کوچک بشه و اینکه من عکس gif دارم چطور داخل image نمایش بدم(image عکس gif نمی شناسه)
من می خوام دو تا دایره یکی کوچک یکی بزرگ با فرمت gif داشته باشم
و برنامه طوری باید باشه که کاربر فقط دایره ها را ببیند که تغییر می کنند
:x