PDA

View Full Version : تعریف دو فیلد با هم به صورت uniqueAAtoZZ
یک شنبه 03 بهمن 1389, 13:45 عصر
من یک Key دارم که unique هست ولی می خوام دو فیلد دیگه با هم unique باشند، چطور میتونم unique بودن رو روی دو فیلد تعریف کنم؟ (SQL 2005)

حمیدرضاصادقیان
یک شنبه 03 بهمن 1389, 19:51 عصر
سلام.
شما هم میتوانید هنگام تعریف کلید اصلی در SSMS دو فیلد رو باهم انتخاب کرده و دکمه کلید رو بزنید.هم میتوانید یک index به صورت Unique تعریف کرده و دو فیلد رو باهم انتخاب کنید.
هردوروش در قسمت Design جدول هست که میتوانید اینکارو انجام دهید.

AAtoZZ
دوشنبه 04 بهمن 1389, 10:46 صبح
من روی دو فیلد با هم Index گذاشتم ولی باز هم موقع ورود Data یکسان هیچ پیامی نمیده و Unique بودن رو چک نمیکنه.

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX [IX_ATE] ON [Tr].[T1]
(
[Date] ASC,
[ID] ASC
)WITH (SORT_IN_TEMPDB = OFF, DROP_EXISTING = OFF, IGNORE_DUP_KEY = ON, ONLINE = OFF) ON [PRIMARY]

حمیدرضاصادقیان
دوشنبه 04 بهمن 1389, 18:37 عصر
سلام.
وقتی شما روی دو فیلد باهم ایندکس میذارید اگر ترکیب هردو باهم یکسان بود و وجود داشت خطا میگیره.
در ضمن اگر PK هم داشته باشید ترکیب هر سه فیلد باید یونیک باشه .