PDA

View Full Version : استفاده از کامپوننت IW در دلفی 7N_D
دوشنبه 14 مهر 1382, 00:14 صبح
در دلفی 7 چند تب جدید بنام IW standard و... وجود دارند که ظاهرا در مورد صفحات وب هستند . چگونه از این امکانات استفاده کنیم .اگر نمونه کدی وجود دارد لطفا آنرا در اختیار همه قرار دهید