PDA

View Full Version : ساختار متغیر SINGLE یا Double در حافظهzehs_sha
یک شنبه 04 آبان 1382, 10:32 صبح
بچه ها من می خواهم ساختار متغیر SINGLE یا Double در حافظه RAM را بدانم که به چه صورت ذخیره می شود مثلا (قسمت اعشاری در کجا یا منفی است یا مثبت)

amirrf
سه شنبه 06 آبان 1382, 18:57 عصر
در دلفی عددهای حقیقی به صورت ترکیبی از علامت، توان، و معنی ذخیره می شوند:

+/- significand * 2^exponent

پرارزش ترین بیت همواره بیت علامت است.

برای Single:
23 بیت کم ارزش تر حاوی اطلاعات معنی و 8 بیت میانی حاوی اطلاعات توان هستند.

برای Double:
52 بیت کم ارزش تر حاوی اطلاعات معنی و 11 بیت میانی حاوی اطلاعات توان هستند.

جزییات دقیق تر را در راهنمای دلفی پیدا می کنید.