PDA

View Full Version : نوشتن و خواندن از فایلmahdieh5
شنبه 07 آبان 1390, 20:32 عصر
1)
من با دستورات زیر 3 رکورد را در فایل ذخیره کردم(s1,s2,s3 اشیای کلاس هستند) و سپس یک رشته را append کردم ولی یک سری کاراکترهای اضافی در فایل وارد میشود و داده فارسی و عدد، درست در فایل نمایش داده نمیشه.

output = new FileStream("c:\\stu.txt", FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);

BinaryFormatter writer = new BinaryFormatter();

writer.Serialize(output, s1);
writer.Serialize(output, s2);
writer.Serialize(output, s3);
output.Close();

output2 = new FileStream("c:\\stu.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write);
BinaryWriter bw = new BinaryWriter(output2, Encoding.UTF8);
//StreamWriter bw = new StreamWriter(output2, Encoding.UTF8);
bw.Write("eeee");

output2.Close();

2)
اگر بخواهم داده های فایل را deserialize کنم و از فایل رکورد رکورد بخونم باید چگونه این کار را انجام دهم؟ چون علاوه بر رکورد ها یک داده رشته ای هم اضافه کردم که ممکن است این داده رشته ای وسط رکورد ها در فایل نوشته شود.