PDA

View Full Version : سوال در مورد فرم پدر و فرم فرزندsaeedhushmand
دوشنبه 09 آبان 1390, 19:28 عصر
چرا وقتی فرم فرزند توي فرم پدر کامل باز می کنم وقتی فرم فرزند دیگه ای رو باز می کنم فرزند اولی زیر فرم فرزند دومی قرار می گیره

چی کار کنم تا امکان دسترسی به هر دو فرم باشه