PDA

View Full Version : ب.م.م و ک. م .مvafanezhad
جمعه 25 فروردین 1391, 12:21 عصر
چطور میشه کاربر دو عدد را وارد کند و برنامه بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک بین آن دو را محاسبه و چاپ کند؟
البته فقط با استفاده از حلقه های forوdo while
ب.م.م اینگونه به دست می آید:
مثلا کاربر aوb را وارد می کند
c=a mod b
d=b mod c
e=c mod d
.
.
.
.
.
تا زمانی که با قیمانده صفر شود آنگاه آخرین به عنوان مثال D را به عنوان بزرگترن مقسوم علیه مشارک به حساب می آوریم

برا محاسبه ک .م.م:
1-ب.م.م دو عدد را بدست می آوریم
2-یکی از دو عدد وارد شده توسط کاربر را بر ب. م .م تقسیم می کنیم.
3-خارج قسمت تقسیم قبلی را در عدد دیگری که توسط کاربر وارد شده ضرب می کنیم.
ممنون میشم اگه کسی جوابمو بده