PDA

View Full Version : پخش آهنگرحمانیان
سه شنبه 02 اردیبهشت 1382, 23:52 عصر
با عرض سلام
در برنامه ای نیاز است به پخش آهنگ لذا می خواهم مانند برنامه های
پخش آهنگ بتوان آن آهنگ را به جلو و عقب برد البته این کار را انجام داده ام
ولی وقتیTrackBar به چلو می رود در هنگام پخش آهنگ کار نمی کند کد برنامه ام به صورت زیر است اشکال کار کجاست
برای جلو بردن آهنگ روی خاصیت Onchange کد زیر وارد می کنیم :
form1.m1.Position:=form4.TrackBar1.Position ;
form1.m1.Play
برای اینکه TrackBar در هنگام پخش صوت جلو رفتن آهنگ را نشان دهد در
یک تایمر کد زیر را وارد می کنم:
form4.TrackBar1.Position :=form4.TrackBar1.Position +1;
form1.m1.Play ;
if form4.TrackBar1.Position = form4.TrackBar1.Max then
begin
form1.m1.Stop ;
form1.m1.Position :=0;
form4.Timer1.Enabled :=false;
با تشکر

Mahdiseif
چهارشنبه 03 اردیبهشت 1382, 00:24 صبح
دوست عزیز
کافی است در تایمر خود پوزیشن m1 را به پوزیشن تراک بار نسبت بدی یعنی علاوه بر نسبتهایی که داده ای این نسبت را هم بده.

procedure TForm1.M1Click(Sender: TObject; Button: TMPBtnType;
var DoDefault: Boolean);
begin
TrackBar1.Max :=M1.Length;
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
TrackBar1.Position :=M1.Position;
end;