PDA

View Full Version : دسترسی به آیتم های Checkedlistboxmehr_83
شنبه 28 مرداد 1391, 20:33 عصر
سلام
می خوام آیتم هایی که در Checkedlistbox تیک خورده اند Value آنها در TextBox نشون داده به البته بین هر آیتم یک «،» هم گذاشته بشه. ممنون میشم کمکم کنید

younes221
شنبه 28 مرداد 1391, 20:59 عصر
سلام میتونین از قطعه کد زیر استفاده کنید :


For Each i In CheckedListBox1.CheckedItems
Me.Text += i.ToString() + ","
Next

mehr_83
یک شنبه 29 مرداد 1391, 01:28 صبح
سلام میتونین از قطعه کد زیر استفاده کنید :


For Each i In CheckedListBox1.CheckedItems
Me.Text += i.ToString() + ","
Next
ممنون از پاسختون
این کد برای زمانی که آیتم ها بصورت دستی وارد میشن کار می کنه.
من آیتم ها را از دیتابیس می گیرم با این کد
CheckedListBox1.DataSource = Loc1BindingSource
CheckedListBox1.DisplayMember = "loc1"
CheckedListBox1.ValueMember = "id2"
ولی اینو بر می گردونه
System.Data.DataRowView,System.Data.DataRowView,Sy stem.Data.DataRowView,

mehr_83
سه شنبه 31 مرداد 1391, 13:10 عصر
از دوستان کسی راه حلی نداره؟

zaeimh90
سه شنبه 31 مرداد 1391, 13:57 عصر
سلام عزیز.
اینو امتحان کردم کار کرد.
موفق باشی.
TextBox1.Text = ""
For i = 0 To CheckedListBox1.CheckedItems.Count - 1
TextBox1.Text += CheckedListBox1.CheckedItems.Item(i).ToString & " , "
Next

mehr_83
سه شنبه 31 مرداد 1391, 14:35 عصر
این کدها برای وقتی جواب میدن که آیتم ها بصورت دستی وارد بشن. وقتی به دیتابیس وصل میشه این خطا رو میده
View , System.Data.DataRowView ,
و این کدها text آیتم انتخابی رو برمیگردونن. من میخوام value آیتم ها رو بدست بیارم.
بازم ممنون از راهنماییتون

mehr_83
چهارشنبه 01 شهریور 1391, 21:33 عصر
با این کد تونستم انجام بدم
For Each itemChecked As Object In CheckedListBox1.CheckedItems
Dim row As DataRow = TryCast(itemChecked, DataRowView).Row
Dim id As String = row(0).ToString()
' MessageBox.Show(id)
Me.TextBox1.Text += id.ToString() + ","
Next
اما مشکل اینه که بعد از آخرین مقدار هم «،» قرار می گیره. اگه بخوام بعد از آخرین مقدار «،» قرار نگیره چه تغییری باید در این کد بدم؟

amirzandi
پنج شنبه 02 شهریور 1391, 16:32 عصر
این کاری کن:

Me.TextBox1.Text = Me.TextBox1.Text.Substring(0, Me.TextBox1.Text.Length - 1)

mehr_83
پنج شنبه 02 شهریور 1391, 17:21 عصر
از این کد استفاده کردم
TextBox2.Text = Microsoft.VisualBasic.Left(TextBox1.Text, Len(TextBox1.Text) - 1)