PDA

View Full Version : حرکت تصویر(عکس) در دلفیzehs_sha
پنج شنبه 04 اردیبهشت 1382, 15:06 عصر
چگونه می توانم شکلی را که با کلاس Tbitmapبر روی فرم قرار دادم حرکت دهم وای جای آن برروی فرم نماند :(

amirrf
پنج شنبه 04 اردیبهشت 1382, 17:29 عصر
باید از فرم بخواهید که خودش را دوباره رسم کند،‌ با استفاده از Repaint یا بهینه‌تر InvalidateRect.
راحت تر است از TImage استفاده کنید و از طریق خاصیت‌هاى Left و Top آن را حرکت دهید تا درگیر رسم نشوید.