PDA

View Full Version : دفترچه تلفننغمه
یک شنبه 09 آذر 1382, 21:06 عصر
برای نوشتن دفترچه تلفن باید چه مراحلی راطی کرد و از چه زبانهایی استفاده کرد

Vahid_Nasiri
دوشنبه 10 آذر 1382, 08:06 صبح
سلام
1- تعیین امکانات مورد نیاز ( برای مثال ثبت مشخصات اشخاص و نمایش و گزارش گیری و غیره )
2- تعیین شکل ظاهری قسمت های مختلف برنامه
3- طراحی دیتابیس بر اساس قسمت های قبلی
4- برنامه نویسی