PDA

View Full Version : سوال: چگونگی ساخت یک برنامه MDIcyberlink
یک شنبه 31 شهریور 1392, 12:12 عصر
لطفا مراحل ساخت یک برنامه MDI که دارای فرم فرزند هم باشد را بگویید؟؟؟؟؟

farhad.k.t
یک شنبه 31 شهریور 1392, 12:24 عصر
ابتدا خاصیت IsMdiContainer فرم Parrent را فعال کنید و برای نمونه سازی و نمایش فرم فرزند این چنین عمل کنید:

Form2 frm = new Form2();
frm.MdiParent = this;
frm.Show();