PDA

View Full Version : رسم خطmvb_mehran
جمعه 05 مهر 1392, 22:51 عصر
سلام

برای اینکه خطهایی رسم کنم که در ادامه هم باشن باید چیکار کنم.میخوام مقدار بدم تا خطی رسم بشه که در ادامه خط قبلی باشه.
ممنون

aliagamon
جمعه 05 مهر 1392, 23:26 عصر
یعنی فقط مختصات اخرش رو بدی؟....
اگه اینطوریه باید شما مختصات نقطه پابان خط رو به غنوان نقطه شروع این یکی بدی ....
اگر هم منظور این نیست من نفهمیدم...:لبخند:

mvb_mehran
جمعه 05 مهر 1392, 23:34 عصر
میخوام هر دفعه که مقدار میدم خط جدید از آخر خط قبلی رسم بشه.خودم تا یه جایی جلو رفتم ولی کامل نیست.یعنی هر دفعه مقدار جدید دادم همین رویه ادامه داشته باشه

aliagamon
جمعه 05 مهر 1392, 23:54 عصر
نمیتونی به متغییر سراسری تعریف کنی که هربار اخرین مختصاتی که میدی رو مگه داره ؟ اینطوری خیلی کار اسون تر میشه ...

mvb_mehran
جمعه 05 مهر 1392, 23:59 عصر
آقا درست شد اینم کدش:

private void panel1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
graphicsObj = panel1.CreateGraphics();
Random randonGen = new Random();
Color randomColor = Color.FromArgb(randonGen.Next(255), randonGen.Next(255),
randonGen.Next(255));
Pen myPen = new Pen(randomColor, 2);
a = Convert.ToInt32(MousePosition.X);
b = Convert.ToInt32(MousePosition.Y);
graphicsObj.DrawLine(myPen, x, y, a, b);
x = a;
y = b;
}
متغیرها هم همگی عمومیه