PDA

View Full Version : سوالی از ADO.Netshsoft
یک شنبه 14 اردیبهشت 1382, 21:28 عصر
با سلام
من تازه با محیط VB.NET آشنا شده ام. من بانک اطلاعاتی خود را باز کردم و آن را پیمایش
کردم ولی نمی دانم چگونه می توان یک رکورد جدید ایجاد کرد.

Vahid_Nasiri
یک شنبه 14 اردیبهشت 1382, 22:20 عصر
دوست عزیز
سوال شما را یک نفر دیگر هم پرسید چند وقت پیش ولی جوابی نگرفت . دلیل : اینگونه سوالات بسیار کلی هستند و نیاز به نوشتن چندین مقاله در این باره دارند و هرگونه جواب کوتاه و نسنجیده بجز ایجاد ذهنیت غلط برای شما حاصلی ندارد...... فقط می توانم بگویم لطفا سوال کلی نپرسید و ثانیا در این زمینه به کتاب های منتشر شده بهتر است رجوع کنید. از جواب من ناراحت و دلخور نشوید باید واقعیت را پذیرفت........

Inprise
یک شنبه 14 اردیبهشت 1382, 22:44 عصر
یکی از روشها استفاده از خصوصیات و فرامین کلاس Command است . دستور INSERT INTO ی مناسبی را تهیه و به خاصیت CommandText شی مورد نظر نسبت بدید . دستور فوق رکورد یا رکوردهائی رو به DataSet شما اضافه میکنه البته بعد از اجرای مناسب یکی از چهار شکل متد Execute . برای کسب اطلاعات جزئی تر به راهنماهای SQL و همچنین MSDN مراجعه کنید

موفق باشید

Hossis
پنج شنبه 29 مرداد 1388, 21:28 عصر
dim rs as new adodb.recordset
rs.open ...
rs.addnew


rs.update
rs.close