PDA

View Full Version : چگونه میشود هر نوع فایل را به صورت متنی باز کردیک شنبه 21 اردیبهشت 1382, 13:27 عصر
چگونه میشود هر نوع فایل را به صورت متنی در یک memo یا ابزار مشابهش باز کرد
مثل notpad که میتوان هر فایلی را openWith کرد
با تشکر از دلفی کاران

m_reza
یک شنبه 21 اردیبهشت 1382, 13:55 عصر
اگر منظورتون را درست متوجه شده باشم می توانید از کد زیر استفاده کنید


Form1.Memo1.Lines.LoadFromFile('c:\test.txt');

-------------
موفق باشید