PDA

View Full Version : مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت آرایشی و بهداشتیnikregister
یک شنبه 02 اردیبهشت 1397, 10:45 صبح
یکی از رایج ترین ثبت شرکت ها ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود (https://nikregister.com) می باشد که حداقل تعداد شرکا 2 نفر می باشد. با توجه به اینکه این نوع شرکت برای استفاده های تجاری کاربرد دارد موضوعی مثل آرایشی و بهداشتی نیز شامل این شرکت می شود. در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از اعضا به اندازه سرمایه خودنسبت به تعهدات و قروض شرکت مسئول هستند. مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود به شرح زیر می باشد :
الف - شرکت نامه رسمی 2 برگ
ب - اساسنامه شرکت
پ - صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره 2 نسخه
ت - تقاضانامه ثبت شرکت 2 برگ
ث - فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران
د - اخذ و ارائه مجوز مربوطه