PDA

View Full Version : کلید Enter بجای کلیک دکمه OKghaum
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1382, 09:21 صبح
سلام

در نظر بگیرید یک فرم داریم.
می خواهم به جای کلیک کردن دکمه ok از کلیدEnter استفاده کنم

اما راهش را نمی دانم


متشکرم :D

amirrf
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1382, 09:52 صبح
خاصیت Default از دکمه OK را True کنید.