PDA

View Full Version : menumostafa612003
چهارشنبه 07 خرداد 1382, 08:04 صبح
سلام
اگر به یک کنتری یک پوپاپ منو اختصاص بدهیم
و بعد بخواهیم این خاصیت را در هنگام اجرای برنامه برداریم باید چه کنیم؟

مهدی کرامتی
چهارشنبه 07 خرداد 1382, 09:04 صبح
به فرض اینکه popup menu موردنظر را به Panel1 اختصاص داده باشید کد موردنظر چنین خواهد بود:
Panel1.PopupMenu:=nil;

mostafa612003
چهارشنبه 07 خرداد 1382, 10:41 صبح
moteshakkeram

:D