PDA

View Full Version : تغییر ترتیب فرم هاghaum
چهارشنبه 21 اسفند 1381, 10:41 صبح
سلام
من در برنامه ام چند فرم دارم
چگونه ترتیب ظاهر شدن فرمها راتغییر بدهم یعنی اول فرم شماره 5 ظاهر شود؟
برای اینکه در حالت پیش فرض ابتدا فرم اولی که ساخته ایم ظاهر می شود


متشکرم

Mahdiseif
چهارشنبه 21 اسفند 1381, 11:07 صبح
سلام

از منو project و options و forms استفاده کن در آنجا اسامی فرم ها وجود دارد هر کدام که میخواهی بیار اول . آن فرم اولی در اول برنامه نشان داده خواهد شد به شرطی که در جای دیگری عوض نشده باشد

موفق باشید