PDA

View Full Version : مشکل در نمایش Time(امید)
چهارشنبه 21 اسفند 1381, 17:06 عصر
سلام

من چطور ساعت 7:00 pm رو 19:00 نشون بدم . من از Tdatetime , strtotime استفاده می کنم .

ممنون از جوابتون
امید

amirrf
چهارشنبه 21 اسفند 1381, 18:33 عصر
سلام،

اگر می‌خواهید زمان را به رشته تبدیل کنید و منظورتان TimeToStr بوده؛ از تابع FormatDateTime با قالب hh:nn استفاده کنید. تابع TimeToStr قالب مشخص شده توسط متغیر سراسری LongTimeFormat را بکار می‌برد.
اگر می‌خواهید با استفاده از StrToTime رشته را به زمان تبدیل کنید؛ این تابع اگر رشته شامل AM/PM باشد زمان را 12-ساعتی فرض می‌کند و در غیر اینصورت 24-ساعتی.

Inprise
چهارشنبه 21 اسفند 1381, 18:40 عصر
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var s,time:string;a,b,c,d:word;
begin
s:=timetostr(now);
if copy(s,length(s)-1,length(s))='PM' then begin
decodetime(now,a,b,c,d);
time:=floattostr(a)+':'+floattostr(b)+':'+floattos tr(c);
label1.caption:=copy(time,1,length(s)-2);
end;
end;


اینپرایز کد نویس !!!

(امید)
چهارشنبه 21 اسفند 1381, 19:20 عصر
ممنون از جوابتون
من باز بد توصیح دادم. :oops:
وقتی تو edit مربوطه کاربر ساعت 13 رو وارد می کنه به 1:00 م بر میگردونه تو بانک . تابع دیگه ای بجز strtotime موجود هست؟(من می خوام اگه بشه از کد نویسی استفاده نکنم چون 84 تا ورودی و خروجی ساعت دارم و این کارم رو یه کمی مشکل می کنه)

امید

amirrf
شنبه 24 اسفند 1381, 10:23 صبح
فیلد زمان در جدول بصورت یک عدد ذخیره می شود و مستقل از قالب نمایش است.
برای تعیین قالب نمایش برای فیلدهای زمان می‌توانید خصوصیت DisplayFormat از فیلدهای مورد نظر را مقدار دهید، برای مورد شما برابر hh:nn. همچنین می‌توانید متغیر سراسری LongTimeFormat را مقدار دهید، برابر hh:nn، که در این صورت در تمامی بخش‌های کاربرد ازجمله فیلدهای زمان این قالب برای نمایش مقدارهای زمان بکاربرده خواهد شد.