PDA

View Full Version : استفاده از قلم نوری به جای تایپghaum
یک شنبه 10 خرداد 1383, 08:24 صبح
آیا در ASP قابلیتی هست که ما بتوانیم با استفاده از قلم نوری چیزی را بنویسیم و سپس آن را در بانک ذخیره کنیم؟

خیلی متشکرم