PDA

View Full Version : مشخص کردن تعداد ارقامHarry
دوشنبه 26 خرداد 1382, 12:54 عصر
من می خواستم در دلفی برنامه ای بنویسم که یک عدد را از ورودی مثل کنترل ادیت یا .. بگیرد و سپس به ما بگوید که آن عدد چند رقمی است. و سپس می خواستم بگویم اگر سایتی در رابطه با آموزش دلفی یا برنامه ای که در آن توابع دلفی را داشته باشد را به من معرفی کنید.(مهم نیست که سایت یا برنامه انگلیسی یا فارسی باشد).

Mahdavi
دوشنبه 26 خرداد 1382, 13:35 عصر
با سلام
1- کافی جز صحیح لگاریتم عدد رو بعلاوه یک کنی.
2- یک حلقه while بنویسی و عدد رو متوالیا بر 10 تقسیم کنی و تعداد اونا رو بشماری.

وحید20
سه شنبه 03 تیر 1382, 14:12 عصر
تعداد کارکترهای = (length(edit.text
فقط باید کنترل کنی که کاربر روی ادیت مربوطه کارکترهای عددی را وارد کنه و توان تایپ کارکترهای غیر عددی را نداشته باشه

Hidarneh
چهارشنبه 04 تیر 1382, 15:24 عصر
نه خیر به این سادگیا نیست .
اول باید از MaskEdit استفاده کنی تا بتونی جلوی زده شدن حروف رو بگیری ( با InputMask )
بعد باید با دستور trim مقادیر فاصله Space رو برداری
بعد با Length طول اونو بدست بیاری