PDA

View Full Version : سوالپرنده کوچک
دوشنبه 18 خرداد 1383, 09:07 صبح
چه کار میکند server.urlencode
در قسمت body در frontpage بطور پیش فرض چیزهایی نوشته شده است آنها چیستند؟