PDA

View Full Version : ایندکسdr_csharp
پنج شنبه 15 آذر 1386, 08:58 صبح
در بحث Index ها منظور از فیلدهای Highly Repetitive چیه ؟

AminSobati
پنج شنبه 15 آذر 1386, 10:46 صبح
منظور فیلدی هست که مقادیر تکراری زیاد داره و به عبارت دیگه Selective نیست. فرضا فیلد جنسیت افراد در جدول Students طبیعتا دو مقدار Male و Female فقط داره. تقریبا 50 درصد رکوردها ممکنه Male و 50 درصد بقیه Female باشند. لذا در ایندکس، چنین فیلدی اگر بعنوان فیلد اول قرار بگیره، Selectivity خوبی نداره. اما هر چه مقادیر این فیلد به یونیک بودن نزدیک باشه، با ساختن ایندکس روی اون، Queryهای شما بیشتر نفع میبرند.