PDA

View Full Version : ذخیره داده یک dataset در یک جدول واقعیdorna1985
شنبه 06 بهمن 1386, 01:20 صبح
سلام
یکبار این سوال رو مطرح کرده بودم ولی ظاهرا منظورمو خوب نرسوندم.
من می خوام محتویات یک جدول از dataset رو که مجازیه در یک جدول واقعی ذخیره کنم و با توجه به اینکه تعداد سطرهای جدول مجازی موجودdataset رو نمی دونم
جواب این سوال خیلی برام مهم و حیاتیه لطفا کمک کنید

hassan razavi
شنبه 06 بهمن 1386, 07:47 صبح
اگه با DataAdabtor ذخیره کنید ، نیازی به دانستن تعداد رکوردها ندارید و بعد از update تعداد رکوردهای ذخیره شده را برمی گردونه.

dorna1985
شنبه 06 بهمن 1386, 10:35 صبح
جه جوری؟
در یک tableجدید که خاله ذخیره کنم؟

naeeme
شنبه 06 بهمن 1386, 11:55 صبح
اگر منظورتون اضافه کردن Row به جدولی در DataBase هست، کدهای زیر کمکتون می کنن. و درستور Update تعداد Rowهایی که Update شده اند رو برمی گردونه.

sqlConn = new System.Data.SqlClient.SqlConnection(strConnection) ;
sqlAdapter = new System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter(strSql, sqlConn);
sqlComBuilder = new System.Data.SqlClient.SqlCommandBuilder(sqlAdapter );

sqlAdapter.Fill(dsDataSet.Tables[TableName]);

//-----------------
//دستورات تغییر داده ها
//-----------------
sqlAdapter.Update(dsDataSet, TableName);