PDA

View Full Version : کلاس برای کار با دیتابیسمهدی رحیم زاده
جمعه 12 بهمن 1386, 08:14 صبح
سلام
کسی کلاسی برای کار با دیتابیس SQL 2000 نداره که کار insert , edit , delete رو انجام بده .

Mahdi.Kiani
جمعه 12 بهمن 1386, 09:35 صبح
سلام
کسی کلاسی برای کار با دیتابیس SQL 2000 نداره که کار insert , edit , delete رو انجام بده .

پیشنهاد می کنم خودت بنویسی تا یه چیزی یاد بگیری
ولی اگه خیلی کارت فوریه SqlHelper را توی Google سرچ کن
یک کلاس آماده به عنوان DAL که کارایی را که بخوای برات می کنه

مهدی رحیم زاده
جمعه 12 بهمن 1386, 10:00 صبح
ببینید دوستای عزیزم من تا امروز برای کار با دیتابیس از این توابع استفاده می کردم . البته بانک Access .

private DataTable getdata(string command)
{
OleDbConnection connect = new OleDbConnection(con.con);
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(command, connect);
da.Fill(dt);
return dt;
}
//
//this function insert data with SQL command
private void insert_data(string command, string incommand, int obj_count)
{
OleDbConnection connect = new OleDbConnection(con.con);
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(command, connect);
object[] obj = new object[obj_count];
da.Fill(dt);
dt.Rows.Add(obj);
da.InsertCommand = new OleDbCommand(incommand, connect);
da.Update(dt);
}
//
private void setdata(string command)//this function deleted and update data with SQL command
{
OleDbConnection connect = new OleDbConnection(con.con);
OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(command, connect);
da.Fill(dt);
da.Update(dt);
}
حالا می خوام همین توابع رو طوری تغییر بدم که بتونم از اونا برای انجام کار روی بانک SQL 2000 استفاده کنم . حالا میشه بگید که من باید چکار کنم ...
ممنونم خیلی فوریه

Mahdi.Kiani
جمعه 12 بهمن 1386, 13:10 عصر
حالا می خوام همین توابع رو طوری تغییر بدم که بتونم از اونا برای انجام کار روی بانک SQL 2000 استفاده کنم . حالا میشه بگید که من باید چکار کنم ...
ممنونم خیلی فوریه

1) Connection String را تغییر بدین (برای SQL یاز نویسیش کنید)
2) در قسمت Using کلاس هات به جایusing System.Data.OLEDBاز
using System.Data.SqlClient


استفاده کن

در کد هات ، هرجا OLEDB هست به Sql تغییر بده

پیشنهاد می کنم یکمی روی n tire Programming مطالعاتی داشته باشی . به ویژه 3 tire و لایه DAL

در مورد SqlHelper جستجو کردی؟


این هم ترجمه کد هات برای SQL

private DataTable getdata(string command)
{

SqlConnection connect = new SqlConnection(con.con);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command, connect);
da.Fill(dt);
return dt;
}
//
//this function insert data with SQL command
private void insert_data(string command, string incommand, int obj_count)
{
SqlConnection connect = new SqlConnection(con.con);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command, connect);
object[] obj = new object[obj_count];
da.Fill(dt);
dt.Rows.Add(obj);
da.InsertCommand = new OleDbCommand(incommand, connect);
da.Update(dt);
}
//
private void setdata(string command)//this function deleted and update data with SQL command
{
SqlConnection connect = new SqlConnection(con.con);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(command, connect);
da.Fill(dt);
da.Update(dt);
}