PDA

View Full Version : Request.formدرست کار نمیکنهjannati
یک شنبه 28 تیر 1383, 10:04 صبح
دوستان سلام
من در یک صفحه aspکد زیر را قرارداده ام:


<TD><INPUT TYPE="hidden" disabled=true id=hidden<%=j%> NAME="hidden<%=j%>"
VALUE="<%=p_prod_id%>"></TD>

این کد در یک جدول مقادیر کد کالا را برای هر کالا نگه میدارد.
حالا در صفحه دیگری با کد زیر این کدها را باز خوانی میکنم:


for i=1 to counter
t="text"&i
c="checkbox"&i
h="hidden"&i
quant=Request.Form(t)
check=Request.Form(c)
code=Request.Form(h)
next

اما نمیدانم چرا همیشه مقدار متغییر code خالی میماند. :?
کسی میدونه چرا؟

jannati
دوشنبه 29 تیر 1383, 09:54 صبح
خودم پیداش کردم.اون قسمت Disable=trueرا باید حذف میکردم. (:D)