PDA

View Full Version : نمایش loadingدر treemenu..jannati
دوشنبه 29 تیر 1383, 10:59 صبح
لطفا عکس زیر را نگاه کنید:
در قسمتی که خط قرمز دورش کشیدم یک لودینگ میبینید.این مربوط به سایت msdnقسمت libraryاست.این loadingقبل از نمایش زیر منوها میاد.بعد از 1-2ثانیه زیر منوها نمایش داده میشه .کسی میدونه چطور اینکار رو میکنند یا اگه اطلاعاتی راجع بهش داره بگه.