تالار: مهندسی نرم افزار

بخش های فرعی تاپیک ها / پاسخ ها  آخرین پست

  1. عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 10
   • پست: 29
  2. عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 316
   • پست: 1,444
  3. مباحث، پرسش ها، مقالات عمومی و فراگیر مرتبط با مهندسی نرم افزار را در این بخش مطرح کنید.

   مدیرها:

   1. whitehat

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 257
   • پست: 1,223
  4. عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 383
   • پست: 1,459
  5. مباحث مربوط به هوش مصنوعی ، کامپایلر، الگوریتم و ساختمان داده ها (Data Structures and Algorithms,Artificial intelligence)

   مدیرها:

   1. whitehat

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 2,775
   • پست: 12,654
  6. Software architecture,Processes and methodologies,Systems Analysis and Design,UML and Patterns,Software Project Management

   مدیرها:

   1. whitehat

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 1,681
   • پست: 7,395
  7. Software Testing, Verification, Validation and Quality Assurance,User InterFace Design

   مدیرها:

   1. whitehat

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 532
   • پست: 3,707
  8. Reengineering and Reverse Engineering

   مدیرها:

   1. Securebit,
   2. whitehat

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 242
   • پست: 1,121
  9. در این بخش می‌توانید درباره امنیت در نرم افزار، راه‌های بهبود آن، و روش‌های بهینه سازی و جلوگیری از تخریب آن بحث کنید.
   (Information Risk Assessment and Security Management,Cryptology and Data Protection)

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 1,365
   • پست: 10,399

اطلاعات و گزینه های این بخش

مدیران این تالار