تالار: برنامه نویسی میکروکنترلر (MicroController) ها و MicroProcessor ها

بخش های فرعی تاپیک ها / پاسخ ها  آخرین پست

  1. سوالات و مقالات خود در زمینه بردهای آموزشی آردوئینو و محیط برنامه نویسی آردوئینو، و کار با سخت افزارهای جانبی در آردوئینو را در این بخش مطرح کنید.

   مدیرها:

   1. نیما عطایی

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 55
   • پست: 190
  2. عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 21
   • پست: 57
  3. AVR

   سوالات و مقالات خود در زمینه میکروکنترلرهای خانواده AVR، نحوه اتصال وسایل جانبی به آنها، و نحوه طراحی مدارات با استفاده از آنها را در این بخش مطرح کنید.

   مدیرها:

   1. نیما عطایی

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 171
   • پست: 1,153
  4. ARM

   سوالات و مقالات خود در زمینه میکروکنترلرهای خانواده ARM، نحوه اتصال وسایل جانبی به آنها، و نحوه طراحی مدارات با استفاده از آنها را در این بخش مطرح کنید.

   مدیرها:

   1. نیما عطایی

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 30
   • پست: 110
  5. PIC

   سوالات و مقالات خود در زمینه میکروکنترلرهای خانواده PIC، نحوه اتصال وسایل جانبی به آنها، و نحوه طراحی مدارات با استفاده از آنها را در این بخش مطرح کنید.

   مدیرها:

   1. نیما عطایی

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 2
   • پست: 4
  6. سوالات و مقالات خود در زمینه میکروکنترلرهای خانواده FPGA، نحوه اتصال وسایل جانبی به آنها، و نحوه طراحی مدارات با استفاده از آنها را در این بخش مطرح کنید.

   مدیرها:

   1. نیما عطایی

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 10
   • پست: 11
 1. سوالات و مطالب خود در زمینه بردهای آموزشی مانند CubieBoard ، RadxaBoard و ... را در این بخش مطرح کنید.

  عملیات تالار:

  آمار انجمن:

  • تاپیک: 3
  • پست: 22