تالار: Native Code

بخش های فرعی تاپیک ها / پاسخ ها  آخرین پست

 1. در این بخش می‌توانید سوالات خود درباره برنامه نویسی در Delphi و راهکارهای آن بحث و گفتگو کنید.

  عملیات تالار:

  آمار انجمن:

  • تاپیک: 29,872
  • پست: 165,581
  1. مباحث مرتبط با ADO, BDE, DBExpress, SDAC, DBISAM و DataSnap

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 5,603
   • پست: 31,512
  2. مباحث مرتبط با کامپوننت های تولید شده توسط شرکت های 3rd Party مثل: EhLib, DevExpress, TMS, VCLSkin؛ و توسعه کامپوننت

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 2,953
   • پست: 15,271
  3. مباحث مرتبط با QuickReport, Rave, Report Builder, FastReport و Crystal Reports در دلفی

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 1,962
   • پست: 8,679
  4. مباحت مرتبط با نرم افزارهای تحت شبکه، و مجموعه کامپوننت های Indy

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 810
   • پست: 5,206
  5. IntraWeb, WebSnap, WebBroker, ISAPI, CGI، و WebServices

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 374
   • پست: 1,878
  6. مباحث مرتبط با Kylix ، کتابخانه CLX، FreePascal، و Lazarus

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 37
   • پست: 212

   آخرین پست:

  7. مباحث و نکات مرتبط با محیط توسعه دلفی، مجموعه Expertها و Wizardهای موجود، و توسعه IDE با استفاده از Tools API

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 262
   • پست: 1,215

  8. مقالات مرتبط با Delphi از جمله مطالب مرتبط با برنامه نویسی در آن، مباحث مرتبط با کامپوننتها و ابزارها و ... در این بخش قرار میگیرند.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 129
   • پست: 719
  9. در این بخش می‌توانید درباره برنامه نویسی در Delphi Prism بحث و گفتگو کنید. Delphi Prism نام جدید محصولی است که بجای Delphi for .Net توسط CodeGear ارائه شده است.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 481
   • پست: 2,096
  10. تمامی مباحث مرتبط با دلفی و پاسکال که در سایر گروه های جای نمی گیرند، مثل VCL، Windows API، توابع دلفی، دستور زبان، و غیره

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 9,520
   • پست: 56,024

   آخرین پست:

 2. عملیات تالار:

  آمار انجمن:

  • تاپیک: 14,790
  • پست: 69,716

  آخرین پست:

  1. مباحث مربوط به برنامه نویسی با ویژوال سی و win32,MFC

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 1,839
   • پست: 6,642
  2. سوالات خود درباره محیط برنامه نویسی GTK یا GTK+‎ و wxWidget را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 77
   • پست: 261
  3. در این بخش می‌توانید درباره برنامه نویسی در C++‎ Builder و راهکارهای آن بحث و گفتگو کنید.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 754
   • پست: 2,595

  4. سوالات خود درباره برنامه نویسی C و ++C را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 10,699
   • پست: 52,895

   آخرین پست:

  5. سوالات خود درباره محیط برنامه نویسی QT یا Qtopia یا محصولات وابسته به QT را در این بخش مطرح کنید.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 1,401
   • پست: 7,022
  6. مباحث و گفتگوهای فنی درباره خانواده C در این بخش مطرح می شوند.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 20
   • پست: 301
 3. سوالات خود درباره برنامه نویسی در VB6 و قبل از آن را در این بخش مطرح کنید.

  عملیات تالار:

  آمار انجمن:

  • تاپیک: 27,632
  • پست: 160,556
  1. عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 2,649
   • پست: 13,540

   آخرین پست:


  2. مقالات مرتبط با برنامه نویسی VB در این بخش قرار داده میشود.

   عملیات تالار:

   آمار انجمن:

   • تاپیک: 34
   • پست: 1,033