تالار: Native Code

بخش های فرعی تاپیک ها / پاسخ ها  آخرین پست

  1. در این بخش می‌توانید سوالات خود درباره برنامه نویسی در Delphi و راهکارهای آن بحث و گفتگو کنید.

    مدیرها:

    1. Mahmood_M,
    2. Mask,
    3. یوسف زالی

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 30,214
    • پست: 166,814
    1. مباحث مرتبط با ADO, BDE, DBExpress, SDAC, DBISAM و DataSnap

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 5,651
      • پست: 31,702
    2. مباحث مرتبط با کامپوننت های تولید شده توسط شرکت های 3rd Party مثل: EhLib, DevExpress, TMS, VCLSkin؛ و توسعه کامپوننت

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 2,989
      • پست: 15,386
    3. مباحث مرتبط با QuickReport, Rave, Report Builder, FastReport و Crystal Reports در دلفی

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1,984
      • پست: 8,746
    4. مباحت مرتبط با نرم افزارهای تحت شبکه، و مجموعه کامپوننت های Indy

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 821
      • پست: 5,245
    5. IntraWeb, WebSnap, WebBroker, ISAPI, CGI، و WebServices

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 386
      • پست: 1,913
    6. مباحث مرتبط با Kylix ، کتابخانه CLX، FreePascal، و Lazarus

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 37
      • پست: 213
    7. مباحث و نکات مرتبط با محیط توسعه دلفی، مجموعه Expertها و Wizardهای موجود، و توسعه IDE با استفاده از Tools API

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 271
      • پست: 1,235

    8. مقالات مرتبط با Delphi از جمله مطالب مرتبط با برنامه نویسی در آن، مباحث مرتبط با کامپوننتها و ابزارها و ... در این بخش قرار میگیرند.

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 129
      • پست: 719
    9. در این بخش می‌توانید درباره برنامه نویسی در Delphi Prism بحث و گفتگو کنید. Delphi Prism نام جدید محصولی است که بجای Delphi for .Net توسط CodeGear ارائه شده است.

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 482
      • پست: 2,098
    10. تمامی مباحث مرتبط با دلفی و پاسکال که در سایر گروه های جای نمی گیرند، مثل VCL، Windows API، توابع دلفی، دستور زبان، و غیره

      مدیرها:

      1. Mahmood_M,
      2. Mask,
      3. یوسف زالی

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 9,704
      • پست: 56,664
  2. عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 15,086
    • پست: 70,524
    1. مباحث مربوط به برنامه نویسی با ویژوال سی و win32,MFC

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1,876
      • پست: 6,719
    2. سوالات خود درباره محیط برنامه نویسی GTK یا GTK+‎ و wxWidget را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 79
      • پست: 263
    3. در این بخش می‌توانید درباره برنامه نویسی در C++‎ Builder و راهکارهای آن بحث و گفتگو کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 762
      • پست: 2,609

    4. سوالات خود درباره برنامه نویسی C و ++C را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 10,903
      • پست: 53,474
    5. سوالات خود درباره محیط برنامه نویسی QT یا Qtopia یا محصولات وابسته به QT را در این بخش مطرح کنید.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 1,445
      • پست: 7,152
    6. مباحث و گفتگوهای فنی درباره خانواده C در این بخش مطرح می شوند.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 21
      • پست: 307
  3. سوالات خود درباره برنامه نویسی در VB6 و قبل از آن را در این بخش مطرح کنید.

    عملیات تالار:

    آمار انجمن:

    • تاپیک: 27,887
    • پست: 161,631

    1. مقالات مرتبط با برنامه نویسی VB در این بخش قرار داده میشود.

      عملیات تالار:

      آمار انجمن:

      • تاپیک: 33
      • پست: 1,032