سلام
در برنامه هاتون(ترجیحا تحت شبکه) آیا بعد از هربار Fill کردن، از دیتابیس Disconnect میشین و در مواقع لزوم دوباره کانکت میشین یا یکبار کانکت میشین و در هنگام بسته شدن برنامه Disconnect ؟